Tilfældighedsgenerator til kunstværkerne

1) Tag en aktuel avis og tag overskrifterne af de første fem sider.
2) Lav lister over hhv. alle egennavne (proprium), navneord (substandiv), udsagnsord(verbum), tillægsord (adjektiv), præpositioner (forholdsord)
3) Lav en tilsvarende liste med byggematerialer. F.eks.: Ler, papir, papmache, hønsenet, træ, bambuspinde, Lego, (lav din egne liste med de materialer du selv kunne tænke dig at arbejde med.
4) Lav en liste med stilbetegnelser og/eller værktyper. F.eks.: klassisk, moderne, abstrakt, installation, rytterstatue. (Lav din egen liste med de stilbetegnelser/værktyper du finder interessante)
5) Find titlen på dit værk ved hjælp af en tilfældighedsgenerator (terninger, regneark (math.random(), ved lodtrækning) , som er en sætning der består af: Egennavn, udsagnsord, (præposition), adjektiv, navneord.
Præpositionen indsættes efter behov. Ligeledes tilpasses sætningens grammatik skulle det være nødvendigt.
På samme måde findes genre og materiale. Ved behov, kan flere materialer inddrages.
6) fremstil dit kunstværk
Begynd med en brainstorm hvilke træk genren indebærer, og hvordan man kan fremstille det med det givede materiale.
Lav derefter en brainstorm over, hvad et kunstværk med den givede titel kan indholde og hvordan det kan skabes i genren og med det givede materiale.

Egennavne (Indtast de fundne egennavne adskilt med semikolon):

Udsagnord eller vendinger (Indtast de fundne udsagnsord adskilt med semikolon):

Forholdsord (Indtast de fundne porholdsord adskilt med semikolon):

Tillægsord eller vendinger (Indtast de fundne tillægsord adskilt med semikolon):

Navneord (Indtast de fundne navneord adskilt med semikolon):

Genre (Indtast de fundne ord for genre/værktyper/stilart adskilt med semikolon):

Materiale (Indtast de fundne materialer adskilt med semikolon):

her kommer din opgave